Hvis I ikke fortæller det, er der ingen, der ved det

Det er afgørende, at den enkelte skole kommunikerer om skolens indsatser og aktiviteter, når det kommer til at tage samfundsansvar.

”Ingen af os er til salg for tomme ord”

At enkeltpersoner, grupper, organisationer eller virksomheder bidrager til fællesskabet og tager samfundsansvar betyder noget for vores opfattelse af dem. Det betyder også noget for vores til- og fravalg, hvad enten det handler om de produkter, vi kommer ned i indkøbskurven, vores valg af arbejdsplads eller den skole, vi vælger til vores børn og unge. Men ingen af os er til salg for tomme ord. Vi skal mærke og vide. Vi skal opleve, at det er sandt.

I tager samfundsansvar

Et fælles foreningsvedtaget kodeks for samfundsansvar er et godt udgangspunkt, men det er ude på skolerne, at det fælles kodeks udleves gennem de aktiviteter og indsatser, som skolerne allerede har eller sætter i gang.
Arbejdet med kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter og kommunikationen om dette arbejde er med til at styrke de frie og private skolers omdømme generelt. Det styrker også den enkelte skoles omdømme, når skolen udlever og realiserer kodekset – og fortæller omverdenen om det.

”I gør allerede rigtig meget”

Arbejdet med kodekset og de 7 samfundsløfter kan måske synes som en stor mundfuld. Nogle tiltag vil tage længere tid at udvikle og arbejde med. Det betyder dog ikke, at skolen ikke kan kommunikere. For I gør allerede rigtig meget – I tager samfundsansvar og har allerede indsatser og aktiviteter, det kan give værdi at fortælle om, både for skolen og fællesskabet af frie og private skoler.

En god huskeregel

En god huskeregel er, at hvis det ikke er kommunikeret, så eksisterer det ikke. Hvis skolen ikke selv fortæller omverdenen, hvordan den sætter aftryk og bidrager til samfundet, så er der ingen, der ved, at den gør det.


”Hvis det ikke er kommunikeret, så findes det ikke!”

Det er den enkelte skoles kommunikation af indsatser og aktiviteter, der er med til at skabe omverdenens fortælling om netop denne skole og omverdenens fortælling om de frie og private skolers samfundsansvar generelt.

Det er kommunikationen af de konkrete eksempler fra skolerne, som folk husker. Ægte historier og ægte personer sætter billeder på og virkeliggør betydningen af ”noget”.