Debat | Elevfordeling – Et kommende valgkampstema?

Debat | Elevfordeling – Et kommende valgkampstema?

Elevfordeling på grundskoler og ungdomsuddannelser lyder måske ikke som et tema, der er specielt velegnet til en valgkamp til Folketinget. Ikke desto mindre forudser vi, at det kan gå hen og blive det. Hvorfor? Fordi det principielt handler om, hvor grænsen går mellem borgernes frihed og statens bestemmelsesret.

Invitation | Temadag om unges udsathed

Invitation | Temadag om unges udsathed

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til temadage om unges udsathed, hvor du kan deltage fysisk mandag den 25. april eller virtuelt onsdag den 27. april. Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. Læs mere her:

Ny løntabel gældende fra 1. april 2022 til og med 31. juli 2022

Ny løntabel gældende fra 1. april 2022 til og med 31. juli 2022

En ny løntabel gældende fra 1. april til 31. juli er offentliggjort.  I løntabellen er reguleringsprocenten opdateret til 13,4104. Herudover træder der pr. 1. april 2022 en række overenskomstændringer i kraft som medfører ændringer i løntabellen.  Find løntabellen her En uddybning af ændringerne kan ses her

Overenskomstændringer for børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK pr. 1. april 2022

Overenskomstændringer for børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK pr. 1. april 2022

I forbindelse med forhandlingerne af overenskomsterne for lærere og børnehaveklasseledere samt med BUPL, 3F og HK i 2021 blev der indgået aftaler om følgende ændringer, der træder i kraft pr. 1 april 2022.  Børnehaveklasseledere Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer: BUPL (Pædagogiske personale ved frie grundskoler og gymnasier) Fra 1. april 2022 sker følgende…

Aftale om seniorbonus gældende fra 1. april 2022

Aftale om seniorbonus gældende fra 1. april 2022

Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F.  Aftalen er gældende fra 1. april 2022, men optjening bliver i det første år beregnet på baggrund af lønnen fra…

Invitation | Det Pædagogiske Selskab fejrer sit 200års jubilæum med en konference

Invitation | Det Pædagogiske Selskab fejrer sit 200års jubilæum med en konference

Det Pædagogiske Selskab fejrer sit 200års jubilæum med en konference onsdag den 30. marts i Eigtveds Pakhus i København. Konferencen byder på et spændende program med interessante oplægsholdere, der vil tale om undervisning, dannelse, ledelse og læreruddannelsen.  Alle er velkomne til at deltage i konferencen. Det fulde program for dagen og information om tilmelding kan…

End of content

End of content