Invitation til webinar om forældrekredsmøder og generalforsamlinger på frie grundskoler, private gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler

Danmarks Private Skoler inviterer til webinar om generalforsamlinger på frie grundskoler, private gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. 

Foråret er højsæson for afvikling af forældrekredsmøder og generalforsamlinger på foreningens medlemsskoler. Det medfører hvert år en række spørgsmål fra skolerne om relaterede love og regler og om den praktiske afvikling af møderne. Som supplement til vores rådgivning har vi valgt at tilbyde et webinar af en times varighed om emnet. Ved webinaret vil vi blandt andet give svarene på de mest stillede spørgsmål, og gennemgå emner som vi vurderer, har godt af lidt fornyet opmærksomhed. 

Webinarerne afholdes:

D. 28. marts 2022, kl. 15.00 til 16.00
D. 30. marts 2022, kl. 16.00 til 17.00

Det praktiske:

Webinaret er relevant for bestyrelsesmedlemmer (særligt formandskabet), ansatte i skolernes ledelser samt administrative medarbejdere, som arbejder med indkaldelse, tilrettelæggelse og praktisk afvikling af forsamlingerne. 

Webinaret bliver holdt via Teams. Link til webinaret vil blive sendt ud dagen før webinarets afvikling. 

Der er et begrænset antal pladser, og vi opfordrer derfor til, at skoler med flere deltagere melder sig til som skole og sidder sammen.

Forud for mødet opfordres deltagerne til at have læst skolens vedtægt med fokus på de dele, der omhandler sammensætning af bestyrelsen, valg til bestyrelsen samt forældrekredsmøde/generalforsamling.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding sker her

Frist for tilmelding d. 25. marts 2022

Spørgsmål vedr. program og indhold kan ske til Thomas Sørensen, ts@privateskoler.dk, tlf. 33307932

Spørgsmål vedr. tilmelding eller ændring i tilmelding kan ske til Tine B. Brandsborg, tbb@privateskoler.dk, tlf. 33307928