Grundskoler har mulighed for at søge tilskud til forskellige typer uddannelse og netværks.

Læs mere om mulighederne herunder:

Bondes Fond

Bondes Fond yder tilskud til efteruddannelse for lærere på grundskoler.

Tilskud til efteruddannelse, netværk, mentorvirksomhed

Tilskud kan søges til uddannelse, netværksvirksomhed, udviklingsarbejde, mentorvirksomhed, pædagogiske, diplomuddannelser og faglig efteruddannelse.

Kontakt

Anette Holmgreen
Bogholder

3330 7933
ah@privateskoler.dk

Send sikker mail til Anette. Klik her. 
I mailen bedes du skrive “att: Anette”