Grundskoler har mulighed for at søge tilskud til forskellige typer uddannelse og netværks.

Læs mere om mulighederne herunder:

Bondes Fond

A. C. Bondes Fond yder støtte og tilskud via legatmidler til to formål: Trangslegat til pensionerede lærere og deres efterladte og uddannelseslegat til læreres udgifter ifb. med videreuddannelse (udd

Tilskud til efteruddannelse, netværk, mentorvirksomhed

Tilskud kan søges til uddannelse, netværksvirksomhed, udviklingsarbejde, mentorvirksomhed, pædagogiske, diplomuddannelser og faglig efteruddannelse.

Kontakt

Anette Holmgreen
Anette Holmgreen
Bogholder

3330 7933
ah@privateskoler.dk

Send sikker mail til Anette. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Anette”

Særlige arbejdsområder:

  • Foreningens økonomi
  • Bogholderi og driftsøkonomi
  • Tilskud til uddannelse og kursus