Foreningens reaktion | Undersøgelse af kostskoler

Foreningen Danmarks Private Skoler har ved formand Karsten Suhr udtalt sig i medierne på baggrund af tv-udsendelsen ”Herlufsholms hemmeligheder”. Foreningen har taget afstand fra den skolekultur, der afdækkes i TV2-dokumentaren ”Herlufsholms hemmeligheder”. Foreningen har markeret, at foreningen er tilfreds med, at Herlufsholm tager den kritik, der i øjeblikket rettes mod skolen alvorligt, og at skolen…

Læs mere ...

Reaktion | Skoler skal reagere mod mistrivsel, mobning, krænkende adfærd og vold

Det er skolers pligt at reagere, hvis der er mistanke om mistrivsel, mobning, krænkende adfærd eller vold blandt skolens elever. Alle elever har ret til et godt og trygt undervisningsmiljø. Skoler skal have forebyggende tiltag rettet mod individet og rettet mod fællesskabet i skolen. Skolers kultur, normer og værdier kan i sig selv iagttages som…

Læs mere ...

Debat | Skolen skal være bevægelig

”Hvad skal være på ”skoleskemaet”, og hvad skal ikke? Det er nok, må vi erkende, en evig diskussion – og godt for det! At stille spørgsmålet ”Hvad skal være på skoleskemaet, og hvad skal ikke?” er altid relevant, og der kan være (og bør også være plads til) mange forskellige svar. Det er både det…

Læs mere ...

Debat | Gid skolernes bestyrelser får mere frihed og forældrene vil tage ansvaret

“Selvfølgelig handler dét at give ”friheden” tilbage til folkeskolerne også om skolebestyrelserne. Og gid de reelt må få den (og gid de vil tage den!), for rammerne for ”den bedste skole” sættes lokalt – og tæt på skolens egne aktører. Skal en skole være ”fri”, skal der placeres reel kompetence og ansvar hos de aktører, der udgør skolen.”, skriver Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 22. april

Læs mere ...

Kommentar | ”Luk privatskolerne!” – gør det folkeskolerne bedre?

”Hvad skal vi gøre med folkeskolen?”, spørges der i “Flugten til privatskolen”. Forring vilkårene for de frie og private skoler, er udsendelsernes bærende svar. Ikke særligt konstruktivt. Ufortjent for den frie og private skolesektor og en uendelig trist og perspektivløs konklusion for folkeskolerne.

Læs mere ...

Debat | Elevfordeling – Et kommende valgkampstema?

Elevfordeling på grundskoler og ungdomsuddannelser lyder måske ikke som et tema, der er specielt velegnet til en valgkamp til Folketinget. Ikke desto mindre forudser vi, at det kan gå hen og blive det. Hvorfor? Fordi det principielt handler om, hvor grænsen går mellem borgernes frihed og statens bestemmelsesret.

Læs mere ...

Er der en “flugt” fra folkeskolerne til privatskolerne?

Hvad ved du om privatskoler? Sker der en flugt fra folkeskolerne til privatskolerne? Hvad er fordomme, og hvad er fakta, når politikere, meningsdannere og journalister udtaler sig om de private skoler?

Læs mere ...

“Flugten” til privatskolen

I en dokumentarserie på TV2 med premiere torsdag d. 24. marts stilles spørgsmålet: Hvorfor er der så mange elever, der skifter fra folkeskolen til en fri og privat grundskole?

Læs mere ...

Er frie og private skoler en økonomisk byrde for samfundet?

Hvad er fordomme, og hvad er fakta, når politikere, meningsdannere og journalister udtaler sig om økonomien bag de frie og private grundskoler? Her følger en række fakta om udgifterne til grundskolen i Danmark og de frie og private skolers økonomi

Læs mere ...

Politisk aftale om undervisning af anbragte børn og unge

Der er indgået en politisk aftale, der bl.a. vedrører frie grundskoler med kostafdeling og deres muligheder for at optage elever, som er anbragt efter sociallovgivningen. 

Læs mere ...

”Luk de frie skoler!” – bliver verden så bedre af det?!

Ledere fra Danmarks Private Skolers medlemsskoler var i marts samlet til en konference med det for folk i den frie skolesektor sindsoprivende tema: ”Luk de frie skoler!” – bliver verden så bedre af det?!

Læs mere ...

Ukrainske flygtninge | Stort engagement på frie og private skoler

Mange frie og private skoler har taget ansvaret på sig og har hurtigt taget initiativ til aktiviteter eller større indsatser for at støtte og hjælpe ukrainere på flugt.

Læs mere ...