Sekretariatet i sommerferien

Fra og med mandag d. 8. juli og til og med tirsdag d. 6. august 2024 holder Danmarks Private Skolers sekretariat lukket.

Læs mere ...

Nye kurser

Danmarks Privat Skoler afholder en række aktuelle og spændende kurser i den kommende skoleår. Du kan allerede tilmelde dig til flere af kurserne nu.

Læs mere ...

Kommunernes Skoletrafiktest 2024 | Spørgeskema udsendt

Rådet for Sikker Trafik har bedt foreningen videreformidle informationer om Kommunernes Skoletrafiktest 2024. Frie grundskoler skal ”stå mål med” det obligatoriske emne ”Færdselslære”

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 9)

Nyt om folkeskolens prøver nr. 9, skoleåret 2023/2024 – Maj 2024

Læs mere ...

Ny overenskomstaftale for teknisk servicepersonale ved frie grundskoler

OK 2024. Aftaleenheden ved frie grundskoler og 3F er nået til enighed om ny overenskomstaftale for teknisk servicepersonale ved frie grundskoler.

Læs mere ...

Ny overenskomstaftale for det administrative personale ved frie grundskoler

OK 2024. Aftaleenheden ved frie grundskoler og HK privat er nået til enighed om en ny overenskomstaftale for det administrative personale ved frie grundskoler.

Læs mere ...

Ny overenskomstaftale for pædagogisk personale ved frie grundskoler

OK 2024. Aftaleenheden ved frie grundskoler og Aftalefællesskabet for frie grundskoler AFG (BUPL/FOA) er nået til enighed om en ny overenskomstaftale for det pædagogiske personale ved frie grundskoler.

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, maj 2024

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, maj 2024

Læs mere ...

Vagtskifte på Stenhus Kostskole

Pressemeddelelse fra Stenhus Kostskole:
Stenhus Kostskole får ny ledelse i det nye skoleår.

Læs mere ...

Afskedsreception på Holbæk Private Realskole

Helle Martensen, skoleleder på Holbæk Private Realskole gennem 32 år, går på pension.

Læs mere ...

Ny rammeaftale med Copydan AVU-midler

Danmarks Private Skoler har indgået en ny rammeaftale med Copydan AVU-medier: “Copydan Musik til læring”.

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. april 2024 til 1. september 2024

Ny løntabel gældende fra 1. april 2024 til 1. september 2024 for frie skoler og gymnasier.

Læs mere ...