Ny løntabel gældende fra 1. april 2024 til 1. september 2024

Ny løntabel gældende fra 1. april 2024 til 1. september 2024 for frie skoler og gymnasier.

Læs mere ...

Ny overenskomstaftale for gymnasielærere

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Akademikernes Centralorganisation (AC) er nået til enighed om ny overenskomstaftale for gymnasielærere. Aftalen er indgået i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her).Aftalen træder i kraft fra og med april 2024. Gymnasielærerne er omfattet af den store AC-STAT aftale. Den indgåede overenskomst for gymnasielærere tager udgangspunkt…

Læs mere ...

Ny overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om ny overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler. Aftalen er indgået i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her). Aftalen træder i kraft fra og med april 2024. Den indgåede overenskomst for ledere ved frie grundskoler disponerer over den…

Læs mere ...

Omfattende politisk aftale om folkeskolen

Den politiske aftale om folkeskolen har til hensigt at udvikle folkeskolen med fokus på ’frihed og fordybelse’. Visse ændringer vil direkte og indirekte have betydning for de frie grundskoler.

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, april 2024

Denne gang kan du bl.a. læse om status på skriftlige censorer til sommerterminen samt en afklaring ift. den orientering om ophavsret, som blev sendt ud i marts.  Du finder også en oversigt over frister for denne og næste måned. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...

Webinar | Samarbejde og ansvarsområder for skolernes bestyrelser og ledelser

Invitation til webinar om samarbejde og ansvarsområder for skolernes bestyrelser og ledelser. Et tæt samarbejde er altafgørende for skolens udvikling og drift.

Læs mere ...

Registrering af arbejdstid fra juli måned 2024

Lov om registrering af arbejdstid blev vedtaget i slutningen af januar måned. Her informeres om foreningens webinar om emnet, om formålet med loven, konsekvenser af loven, undtagelsesreglen og mulige løsninger på tidsregistrering. Foreningen har tidligere orienteret om det kommende krav om registrering af arbejdstid (tidsregistrering) den 10. oktober 2023 (se nyhed), 15. december 2023  (se…

Læs mere ...

Fremtidens skole | Skole tilbyder elever 5-årig gymnasielinje fra 8. klasse

På Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er man ikke bange for at udfordre det klassiske skoleforløb. Her har man nemlig udviklet en ny 5-årig LifeScience gymnasielinje, som starter allerede i 8. klasse. Den har fået en meget positiv modtagelse. Et samfund i konstant udvikling, og en ungdom, der starter tidligere, stiller krav til udviklingen af…

Læs mere ...

OK24 | Overenskomst 2024 for børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er fredag d. 8. marts 2024 nået til enighed om ny overenskomstaftale for børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler.

Læs mere ...

Opfordring til at deltage i Trivselskommissionens Folkehøring

Meddelelse fra Trivselskommissionen: Trivselskommissionen har netop lanceret en folkehøring, og vi opfordrer alle til at deltage ved at besvare fire spørgsmål om børn og unges trivsel. Udfordringer med børn og unges trivsel løses ikke alene på Christiansborg eller i en kommissions mødelokale. Derfor er det en helt central del af Trivselskommissionens arbejde at lytte til…

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, marts 2024

Denne gang kan du bl.a. læse om prøvefagsudtrækket for sommerterminen, information om skriftlig censur samt bestilling af fysisk prøvemateriale.  Du finder også en oversigt over frister for denne og næste måned. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...

Læsehund hjælper elever med læsevanskeligheder

Undersøgelser viser, at elevers læsefærdigheder på landets skoler er blevet dårligere, men på Privatskolen i Frederikshavn har man fundet en metode, der er med til at afhjælpe problematikken. Skolen har nemlig ”ansat” en helt særlig medarbejder – læsehunden Molly på 4 år – som sidder og lytter til elever, der læser op for den. Det…

Læs mere ...