Solhverv Privatskole inviterer til indvielse af nyt sciencehus og kultursal

Se invitationen her. Foreningen har tidligere omtalt byggeriet i en artikel om, hvordan skoler kan gøre en positiv forskel for det omkringliggende samfund. Artiklen sætter bl.a. fokus på, hvordan Solhverv Privatskole er med til at styrke lokalsamfundet.

Læs mere ...

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.  Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale…

Læs mere ...

Nye vejledninger til de gymnasiale uddannelser

Nye vejledninger til de gymnasiale uddannelser om de tværgående kompetenceområder og undervisningsbeskrivelser.

Læs mere ...

Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Der træder nye barselsregler i kraft for forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Læs nyheden (16. juni 2022): ‘I august træder den nye barselslov i kraft‘ Langt de fleste ændringer forventes at kunne håndteres indenfor rammerne af den barselsvejledning, som kan læses på siden ‘Barselsregler‘ i Værktøjskassen. Den 30….

Læs mere ...

Inklusionskonferencen

Kom til Inklusionskonference d. 12. oktober 2022. På inklusionskonference kan du høre om transkønnethed udviklingsmæssig sprogforstyrrelse DLD nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foredrag om ordblindhed med komiker Christian Fuhlendorff Se programmet og tilmeld dig. Klik her.

Læs mere ...

Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference samt til møde for gymnasiets pædagogiske ledere. Velkommen til spændende kursusdage på Hotel Svendborg d. 13.-14. september 2022. Der vil være oplæg om Verdenssituationen og skolen, v. international korrespondent Steffen Gram, Danmarks Radio Forældresamarbejde i det private gymnasium – en særlig styrke eller en fremtidig udfordring, v. rådgiver Rikke Alice Bille, Skole og Forældre…

Læs mere ...

Kodeks – de 7 samfundsløfter | Tre inspirations-workshops til skolerne

Får I talt om og arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter? Danmarks Private Skoler indbyder skolernes ledelser til en workshop, hvor der skabes rum til at få talt om og arbejdet med kodeks og de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

I august træder den nye barselslov i kraft

De nye barselsregler vil gælde for børn født fra og med den 2. august 2022 Fra august vil forældre skulle planlægge deres barsel efter den nye barselmodel, der fordeler ugerne mellem de to forældre mere ligeligt. Der mangler dog stadig at udkomme en revideret udgave af barselsaftalen, der fortæller noget om antallet af orlovsuger med…

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 11)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 11 –  om sygeprøver, klager, øveprøver, beviser, indberetning af karakterer og årsplan.

Læs mere ...

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Rådet for sikker trafik har sendt denne information: Kommunernes Skoletrafiktest undersøger årligt, om grundskolerne underviser i den obligatoriske trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen og dermed sikre, at alle elever – når de forlader 9. klasse – har fået undervisning i, hvordan de kan færdes sikkert i trafikken til fods, på cykel og…

Læs mere ...

Bliv klar til DM i fagene!

Fra d. 29. august er det igen muligt at deltage i DM i Fagene – Danmarks største konkurrence i skolens fag for 7., 8. og 9. klasse. Sidste år var elever fra mere end 20 medlemsskoler finalister til landsmesterskaberne i DM i Fagene.   Webinar Check ind på DM i Fagenes webinar og hør, hvordan…

Læs mere ...

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Pr. 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Dette har både betydning for ’pensionerede lærere’, der er ansat på skolen og for ´pensionerede lærere’, der skal ansættes på skolen. Den 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft.Cirkulæret omfatter grundskolelærere, børnehaveklasseledere og…

Læs mere ...