Finanslovsforslag 2023

Regeringen har den 23. marts fremlagt forslag til finanslov for 2023 (FFL 2023), herunder forslag til tilskudsforhold for de frie grundskoler og de private gymnasiale uddannelser.

Læs mere ...

Sekretariatets telefonbetjening d. 22. – 24. marts 2023

Foreningens sekretariat og bestyrelse er på studieophold fra onsdag d. 22. marts og til og med fredag d. 24. marts, hvorfor der ikke er normal telefonbetjening i perioden. Det er muligt at sende mails til sekretariatets medarbejdere. Mailhenvendelser besvares så hurtigt som muligt. I tilfælde af uopsættelige spørgsmål kan kontaktoplysninger til sekretariatets ansatte findes på…

Læs mere ...

Afskaffelsen af store bededag | Foreløbige bemærkninger

Folketinget har vedtaget en lov, der afskaffer store bededag fra 2024 som en helligdag. Her følger vores foreløbige bemærkninger.

Læs mere ...

Om foreningens idégrundlag, vision og mission

Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier bygger sit virke på et formål, et idégrundlag, en vision og mission. Bestyrelsen gennemgår og godkender hvert år foreningens idégrundlag, vision og mission.

Læs mere ...

Dødsfald

Tidligere sekretariatschef, formand for foreningen og æresmedlem, Hans Jørgen Jørgensen er død, 90 år gammel.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 8)

Nyt om Folkeskolens prøver, marts 2023

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. april 2023 til 1. oktober 2023

Løntabel for ansatte på frie skoler gældende fra 1. april til 1. oktober 2023

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 7)

Skoleåret 2022/2023 – Februar 2023 Læs Nyt om Folkeskolen nr. 7 her

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. januar til 31. marts 2023

I løntabellen gældende fra januar 2023 er satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse, dagpenge og g-dage opdateret.

Læs mere ...

Lønreguleringsprocent pr. 1. april 2023 og 1. oktober 2023

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu udmeldt lønreguleringsprocenten pr. 1. april og 1. oktober 2023.

Læs mere ...

Ny tjekliste fra Datatilsynet om skolers brug af billeder

Datatilsynet har udgivet en tjekliste om skolers brug af billeder. Formålet med tjeklisten er at give ansatte og ledere vejledning i, hvordan man sikrer sig, at skolens brug af billeder er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 6)

FPnyt om tjek af tilmelding, manglende censorer, øveprøver, prøveudtræk, prøveforberedende materiale samt registrering af skoleleders kontaktoplysninger

Læs mere ...