Fra fredag d. 2. juli 2021 til og med tirsdag d. 3. august 2021 holder Danmarks Private Skolers sekretariat lukket.

Ved henvendelser af uopsættelig karakter kan du kontakte sekretariatschef Søren Lodahl – Find kontaktoplysninger her.

Sekretariatet ønsker jer alle en god sommerferie!