Billede | Klasse på Kirstine Seligmanns Skole – en privatskole i Vejle – efter genåbning

Frie og private skoler har, lige som de fleste andre af landets skoler, nu været genåbnede i nogle dage. Effektiv planlægning går forud, og særligt tryghed er omdrejningspunktet for opstarten.

Siden statsministeren fortalte, at dagtilbud og skoler igen kunne åbne fra d. 15. april, har ledelser og medarbejdere på institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser rundt om i Danmark gjort deres til, at det er blevet muligt.

Der skal ikke herske tvivl om, at det har krævet en del for skolerne at åbne op igen.

Vigtigt med fleres perspektiv

Flere frie og private skoler har hen over påsken holdt ekstraordinære bestyrelsesmøder. På Riberhus Privatskole har ledelsen sammen med bestyrelsen holdt møder for at lave en plan for opstarten, der kunne sendes ud til forældrene i god tid inden genåbningen. Skolens lærere blev også inkluderet i processen, så de kunne byde ind med deres synspunkter. Skolens leder, Søren Ernst Lüdeking, fortæller til avisen JydskeVestkysten:

”Dette har været  medvirkende til at få andre perspektiver ind over skolestarten, som ledelsen ikke selv havde været opmærksom på”.

Afstandsmarkering og farvede elastikbånd

For at kunne overholde de Sundhedsstyrelsens retningslinjer og gøre det sundhedsfagligt forsvarligt at åbne op for eleverne, har flere af de frie og private skoler modtaget eleverne forskudt i løbet af de første dage og opdelt hver klasse i hold. På Kirstine Seligmanns Skole bød de onsdag d. 15. april velkommen til de første elever, i alt 4 klassetrin. Torsdag kom næste klassetrin og i fredags det sidste. Begrundelsen for den rullende opstart var at sikre en rolig, forsvarlig og god genåbning af skolen og indarbejde og opøve gode hygiejnevaner fra starten. Skolen har mange forskellige tiltag i forbindelse med genåbningen. Skolens leder Vibeke Juul Johansen nævner:

”Fortovet foran skolen har markerede linjer med to meters afstand. Det samme i porten ind til gården. Inden eleverne kommer inden for på skolen, skal de vaske hænder. Eleverne er desuden delt i grupper af 5, og hver gruppe har en farve. Da eleverne mødte i skole, lå der – ved deres navneskilt – et farvet elastikbånd til armen, som skal bæres hele skoledagen. I skolegården er legeaktiviteterne organiseret og opdelt i legestationer, som eleverne får anvist sammen med deres farvegruppe. Desuden har vi personale til at afspritte alle flader, dørhåndtag, gelændere , toiletter mv. Vi har sat kiler i alle døre, så berøring af dørhåndtag undgås”.

Tryghed er vigtig

På skolerne har det været vigtigt at skabe tryghed for elever, forældre og personale. Hos de frie og private skoler har det været muligt at gøre det på forskellig vis, da de er selvstændige enheder. Flere kan berette om, at det har været vigtigt at give forældrene god indsigt i skolens mange tiltag i forbindelse med genåbning:

“Selvfølgelig var der forældre, der blev bekymrede, da de hørte, at deres barn skulle i skole igen. Men vi forklarede dem om alt det, som vi gør for at passe på hinanden, og det gav tryghed”, siger Morten Asmussen til SønderborgNYT.

   Hos Helsinge Realskole har de valgt at sikre normalitet, og dermed tryghed, i forbindelse med genåbningen ved at sikre, at alle elever fra 0.-9. årgang har deres almindelige skemaer. 6.-9. årgang har naturligvis fortsat deres undervisning online, da disse klassetrin ikke er en del af den fysiske genåbning.

Det bliver godt igen!

   Der er ikke tvivl om, at det er en anderledes hverdag, som elever og personale må forholde sig til. Men det har fra flere af skolerne lydt, at der også har været stor glæde forbundet med at åbne op igen og se hinanden. Fra Brenderup Realskole forlyder det, at det var en festdag, da skolen igen kunne tage imod elever onsdag d. 15. april:

”Efter mange ugers hjemmeskole, kunne vi endelig holde skole for en del af vores elever igen. Mini0-til 5.klasse mødte i går ind til en noget anderledes skoleform med afstandskrav, mange forbehold, megen håndvask, meget udeundervisning og mange ændrede ting i løbet af dagen. Men solen skinner, og det er skønt at være tilbage på skolen sammen med klassekammeraterne og skolens voksne. Vores elever har taget fantastisk godt imod den nye skolehverdag og hjælper med at få det hele til at fungere. Og så skal det nok gå. Det bliver godt igen”.

De frie og private skoler har ligesom andre skoler været nedlukket i nu tre uger. Alle venter med spænding på, om skolerne gradvist får lov til at åbne op efter påske, eller om fjernundervisningen skal fortsætte. Skolenedlukningen er både en udfordring, men også en lejlighed til at tænke ”ud af boksen”. Det er inspirerende.

Undervisning på afstand

Forholdsreglerne i denne tid betyder, at det kun er få elever på skolerne. Som udgangspunkt modtager eleverne i denne periode fjernundervisning. Det vil sige, at de sidder derhjemme og skal følge undervisningen. Det er forskelligt, hvordan skolerne har grebet det an, men de fleste skoler benytter sig af digital undervisning, hvor læreren optræder i en video eller er med i et videoopkald.

De bliver glade, når de ser hinanden på skærmen

På Hjørring Private Realskole har de siden forlængelsen af lukkeperioden valgt, at alle undervisningsmoduler starter med en videokonference mellem lærere og elever. På den måde kan læreren give fælles besked om dagens opgaver, og eleverne har mulighed for at stille spørgsmål, som alle hører. Lærer på Hjørring Private Realskole, Mark Mondrup, har kørt sin undervisning på denne måde fra dag ét og har gode erfaringer med metoden. Især elevernes fælles spørgsmål er en af de ting, der kan spare en masse tid. Og det er ikke kun lærerne, der har positive erfaringer med brugen af videochats i hjemmeundervisningen. Eleverne er også meget positive over for det:

”Det gør jo, at eleverne får set hinanden. Man kan se, de lyser op og bliver glade, når de ser hinanden på skærmen, og de kan fjolle lidt. De har meget, de gerne vil fortælle og vise, og det tror jeg da også, er en vigtig ting at få med i relationen til børnene, så det har jeg ikke noget imod at give lidt tid til”, fortæller Mark Mondrup Jensen i et interview til VendelboPosten.

Vi sætter ekstra ind over for denne elevgruppe

Det kan være særligt udfordrende for elever, der har behov for ekstra støtte i undervisningen, når denne foregår som fjernundervisning. Mange af disse elever er fortsat på skolerne, men det er også muligt at lave fjernundervisning for dem også. Kolding Realskole har lavet særlige tiltag for denne elevgruppe. Skoleleder, Dorte Svane Perschardt, forklarer:

”Vi sætter ekstra ind overfor denne elevgruppe med visuel kontakt. Vi planlægger konkret gruppearbejde, hvor vi sætter elever med behov for ekstra støtte sammen med særligt ressourcestærke elever. Derudover bruger vi støttelærerne og trivsels-coachen proaktivt, som sætter virtuelle møder op, hvor de kan vejlede og hjælpe eleverne”.

Traditionerne holdes i hævd

Selvom skolerne er lukket ned, holder mange af de frie og private skoler fast i deres traditioner. I flæng kan nævnes Børneskolen Bifrost, Helsinge Realskole ogOtterup Realskole, der lægger videoer ud med morgensang. ”Fællessang gør os trygge og skaber sammenhold”, melder de fra netop Otterup Realskole.

På Fredericia Realskole har skolelederen fra første dag med skolenedlukning i midten af marts lagt en video ud til elever og forældre, hvor hun holder ”morgensamling”. .

  Skolernes særlige profiler skinner også igennem i det det virtuelle univers. På Sejergaardsskolen, hvor sang og musik fylder meget, har der været afholdt intimkoncerter med soloafgangselever via videoopkald. På Mariagerfjord Idrætsskole har der løbende været inspiration til bevægelse i og omkring hjemmet.

   Det er tydeligt, at traditionerne også er af betydning for eleverne. På Marie Mørks Skole i Hillerød fejrer de forårets komme. Som skolen fortæller:

”Et sikkert tegn herpå (red. forårets komme) er det første bøgeblad. I gamle dage på Marie Mørks Skole fik alle eleverne fri fra skole, når man fandt det første bøgeblad. Det har i mange år ikke lige været så nemt, at børn pludselig får fri fra skole. Derfor har vi indført is eller sodavand til hele den klasse, hvor eleven, der finder bladet, kommer fra. Ronja fra 6B har netop sendt dette billede onsdag aften. Isen må dog vente lidt”.

Skolerne gør en forskel

Flere frie og private skoler er bevidste om deres ansvar for omverdenen og det omkringliggende samfund og deres mulighed for at gøre en reel forskel. Nørreådal Friskole i Brønderslev har opmuntret alle deres elever til at hjælpe udsatte børn i denne tid ved at tegne en tegning og sende den ind til en fond, der donerer penge til Red Barnet for hver tegning, de modtager. Sct. Joseph Skole i Ringsted har afleveret deres beskyttelsesbriller fra fysik/kemi til et lokalt plejehjem, hvor de står og mangler dem i forbindelse med Coronakrisen.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har også ønsket at gøre en forskel. Hanne Gottliebsen, der er underviser på skolen, forestår sin online undervisning fra skolens lokaler, så hun samtidig kan sørge for, at skolens to 3D-printer laver visirer til ansigtsskjold til brug på hospitaler og andre steder i sundhedssystemet. Som hun fortæller:

”Skolen er en del af samfundet, og når samfundet er under pres, er det kun naturligt at ønske at gøre noget”.

Læs flere historier fra Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier i foreningens presserum

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser.

Da håndbogen kommer sent i overenskomstperioden, vil håndbogen ikke blive trykt i fysiske eksemplarer, vi henviser derfor til nedenstående pdf-versionen:

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere: OK 2018-2021.

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, udtaler sig i dagens Berlingske. Han vurderer, at de frie og private skoler har gode betingelser for hurtigt at kunne tage imod elever igen:

»I vores regi er hver skole sin egen lille enhed, der kun skal planlægge ud fra de elever og forældre, der er tilknyttet skolen. Derfor kan vi måske godt være hurtigere ude med en gradvis åbning af skolen,« siger han og understreger samtidig, at de frie og private skoler i foreningen vil rette sig »fuldstændigt« efter de retningslinjer for, hvornår og hvordan man kan begynde at åbne skolerne, der kommer fra myndighederne.

Læs hele artiklen her.