Billede | Klasse på Kirstine Seligmanns Skole – en privatskole i Vejle – efter genåbning

Frie og private skoler har, lige som de fleste andre af landets skoler, nu været genåbnede i nogle dage. Effektiv planlægning går forud, og særligt tryghed er omdrejningspunktet for opstarten.

Siden statsministeren fortalte, at dagtilbud og skoler igen kunne åbne fra d. 15. april, har ledelser og medarbejdere på institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser rundt om i Danmark gjort deres til, at det er blevet muligt.

Der skal ikke herske tvivl om, at det har krævet en del for skolerne at åbne op igen.

Vigtigt med fleres perspektiv

Flere frie og private skoler har hen over påsken holdt ekstraordinære bestyrelsesmøder. På Riberhus Privatskole har ledelsen sammen med bestyrelsen holdt møder for at lave en plan for opstarten, der kunne sendes ud til forældrene i god tid inden genåbningen. Skolens lærere blev også inkluderet i processen, så de kunne byde ind med deres synspunkter. Skolens leder, Søren Ernst Lüdeking, fortæller til avisen JydskeVestkysten:

”Dette har været  medvirkende til at få andre perspektiver ind over skolestarten, som ledelsen ikke selv havde været opmærksom på”.

Afstandsmarkering og farvede elastikbånd

For at kunne overholde de Sundhedsstyrelsens retningslinjer og gøre det sundhedsfagligt forsvarligt at åbne op for eleverne, har flere af de frie og private skoler modtaget eleverne forskudt i løbet af de første dage og opdelt hver klasse i hold. På Kirstine Seligmanns Skole bød de onsdag d. 15. april velkommen til de første elever, i alt 4 klassetrin. Torsdag kom næste klassetrin og i fredags det sidste. Begrundelsen for den rullende opstart var at sikre en rolig, forsvarlig og god genåbning af skolen og indarbejde og opøve gode hygiejnevaner fra starten. Skolen har mange forskellige tiltag i forbindelse med genåbningen. Skolens leder Vibeke Juul Johansen nævner:

”Fortovet foran skolen har markerede linjer med to meters afstand. Det samme i porten ind til gården. Inden eleverne kommer inden for på skolen, skal de vaske hænder. Eleverne er desuden delt i grupper af 5, og hver gruppe har en farve. Da eleverne mødte i skole, lå der – ved deres navneskilt – et farvet elastikbånd til armen, som skal bæres hele skoledagen. I skolegården er legeaktiviteterne organiseret og opdelt i legestationer, som eleverne får anvist sammen med deres farvegruppe. Desuden har vi personale til at afspritte alle flader, dørhåndtag, gelændere , toiletter mv. Vi har sat kiler i alle døre, så berøring af dørhåndtag undgås”.

Tryghed er vigtig

På skolerne har det været vigtigt at skabe tryghed for elever, forældre og personale. Hos de frie og private skoler har det været muligt at gøre det på forskellig vis, da de er selvstændige enheder. Flere kan berette om, at det har været vigtigt at give forældrene god indsigt i skolens mange tiltag i forbindelse med genåbning:

“Selvfølgelig var der forældre, der blev bekymrede, da de hørte, at deres barn skulle i skole igen. Men vi forklarede dem om alt det, som vi gør for at passe på hinanden, og det gav tryghed”, siger Morten Asmussen til SønderborgNYT.

   Hos Helsinge Realskole har de valgt at sikre normalitet, og dermed tryghed, i forbindelse med genåbningen ved at sikre, at alle elever fra 0.-9. årgang har deres almindelige skemaer. 6.-9. årgang har naturligvis fortsat deres undervisning online, da disse klassetrin ikke er en del af den fysiske genåbning.

Det bliver godt igen!

   Der er ikke tvivl om, at det er en anderledes hverdag, som elever og personale må forholde sig til. Men det har fra flere af skolerne lydt, at der også har været stor glæde forbundet med at åbne op igen og se hinanden. Fra Brenderup Realskole forlyder det, at det var en festdag, da skolen igen kunne tage imod elever onsdag d. 15. april:

”Efter mange ugers hjemmeskole, kunne vi endelig holde skole for en del af vores elever igen. Mini0-til 5.klasse mødte i går ind til en noget anderledes skoleform med afstandskrav, mange forbehold, megen håndvask, meget udeundervisning og mange ændrede ting i løbet af dagen. Men solen skinner, og det er skønt at være tilbage på skolen sammen med klassekammeraterne og skolens voksne. Vores elever har taget fantastisk godt imod den nye skolehverdag og hjælper med at få det hele til at fungere. Og så skal det nok gå. Det bliver godt igen”.