Trivselsinitiativ | Privatskole lader de ældste elever møde senere

På Th. Langs Skole har de ændret skoledagen for de ældste elever i forventning om, at det bliver en gevinst for undervisningen og de unges trivsel.   Th. Langs skole i Silkeborg har i et 3 -årigt forsøg valgt at lade deres ældste elever møde klokken 9 om morgenen i stedet for klokken 8. Unge…

Læs mere ...

Informationsfilm om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet og offentliggjort tre informationsfilm om den nye elevfordelingsmodel på de offentlige gymnasier.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 1)

FPnyt nr. 1 om tilmelding til syge- og semesterprøver, skolens login, øveprøver og registrering af skoleleder og prøveansvarlig.

Læs mere ...

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at alle medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 dage i hvert kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage ved kalenderårets udgang bortfalder. Som en overgangsordning har medarbejderne ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022. Omsorgsorloven er ulønnet. Omsorgsorloven kan afvikles som enkeltdage eller som en samlet…

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. oktober 2022

En ny løntabel gældende fra 1. oktober til 31. december er offentliggjort. I løntabellen er reguleringsprocenten opdateret til 13,7411. Find løntabellen her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/loen/lntabeller-og-satser/

Læs mere ...

Flere grønne privatskoler: ’At passe på miljøet er en vigtig værdi’

Fokus på klima, miljø og bæredygtighed har længe været en del af samfundsagendaen. Nu ses det også, at flere frie og private skoler tager den grønne dagsorden til sig med indsatser og aktiviteter, der rækker ud over undervisningen, og som bidrager til fællesskabet i mere bred forstand, herunder ved at gøre en indsats for klima,…

Læs mere ...

Invitation til jubilæum fra Køge Bugt Privatskole

René Thorups kan fejre 25 års jubilæum for skoleleder på Køge Bugt Privatskole. I den anledning inviteres til reception fredag d. 23. september 2022 fra kl. 14.30. Tilmelding inden d. 15.september 2022 til [email protected]

Læs mere ...

Mariagerfjord Idrætsskole fejrer 10 års jubilæum

Kom og vær med til at fejre Mariagerfjord Idrætsskoles første 10 år fredag d. 23. september.

Læs mere ...

Ændring i BUPL/FOA-overenskomsten pr. 1. august 2022

I forbindelse med forhandlingen af overenskomsten med BUPL/FOA for det pædagogiske personale ved frie grundskoler og gymnasier blev der indgået en aftale om en ændring, der træder i kraft pr. 1. august 2022.

Læs mere ...

Finanslovsforslag 2023

Regeringen har d. 31. august fremlagt forslag til finanslov for 2023 (FFL 2023), herunder forslag til tilskudsforhold for de frie grundskoler og de private gymnasiale uddannelser.

Læs mere ...

Årsmøde 2022

Danmarks Private Skolers ordinære årsmøde afholdes fredag d. 28. oktober og lørdag d. 29. oktober 2022 Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Mødet starter d. 28. oktober 2022, kl. 10.00 TILMELDING Dagsorden for det vedtægtsbestemte årsmøde (Find foreningens vedtægter her) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab…

Læs mere ...

Temadag om arbejdsmiljø

Dagen henvender sig til skolens ledelse, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentanten kan bruge temadagen som en supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Læs mere ...