Bestyrelsesuddannelse

Danmarks Private Skoler udbyder en bestyrelsesuddannelse, der stiller skarpt på dine bestyrelseskompetencer målrettet bestyrelsesarbejdet i private skolers bestyrelse.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 5)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 5 om tilmeldingstal, indberetning af prøvekarakterer, undervisning i de praktisk/musiske fag, prøveudtræk, manglende censorer.

Læs mere ...

COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

Læs mere ...

Covid-19 | Nye retningslinjer fra 16. januar (Ungdomsuddannelser)

Der er offentliggjort nye retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser , som gælder fra den 16/1-2022.

Læs mere ...

Covid-19 | Nye retningslinjer fra 16. januar (grundskoler og kostafdelinger)

Der er offentliggjort nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. januar – 31. marts 2022

Der er kommet en ny løntabel gældende for perioden 1. januar til 22. marts 2022

Læs mere ...

Webinar om lærerarbejdstidsaftale

Webinar om arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Læs mere ...

Covid-19 | Undervisning på tværs af stamklasser

Der er offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om anbefalingen om undervisning på tværs af stamklasser af grundskoleområdet.

Læs mere ...

Covid-19 | Tilskud til rengøring

Der er blevet offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om tilskud til rengøring i 1. kvartal 2022.

Læs mere ...

Covid-19 | Justering af retningslinjer for grundskoler og for kostafdelinger

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Læs mere ...

Covid-19 | Justerede retningslinjer for ungdomsuddannelser. Selvtestordning

Ungdoms- og voksenuddannelser er fra den 3. januar 2022 omfattet af opfordringen til to ugentlige screeningtest, og samtidig vil uddannelserne blive omfattet af selvtestordningen. Det forventes, at selvtestkit kan distribueres til institutionerne fra midt i januar.

Læs mere ...

Covid-19 | Justerede retningslinjer

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort justerede retningslinjer.

Læs mere ...