Sekretariatet i uge 42

I uge 42 holder sekretariatet lukket. For henvendelser af uopsættelig karakter kan chefkonsulent Nicolas No Richter kontaktes mandag d. 18. oktober til tirsdag d. 19. oktober. Onsdag d. 20. oktober til fredag d. 22. oktober kan sekretariatschef Søren T. Lodahl kontaktes.

Læs mere ...

Overenskomst 3F OK21-24

Hermed foreligger ”Overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F 2021-2024″

Læs mere ...

Udfoldelse af de 7 samfundsløfter

Foreningen har samlet en artikelserie, hvor hvert af de 7 samfundsløfter er udfoldet sammen med konkrete eksempler fra medlemsskolerne.

Læs mere ...

Skriftlig årsberetning 2021

Den skriftlige årsberetning indeholder bl.a. artikler om konkrete og aktuelle politiske problemstillinger for de frie og private skoler og artikler om de frie og private skolers rammevilkår, f.eks. lovgivning og økonomi. Den skriftlige årsberetning indeholder også tal og statistik om medlemsskolerne.

Læs mere ...

Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 2)

FPnyt om booking til semesterprøver, ny prøvebekendtgørelse, prøvevejledninger, øveprøver og elevernes it-hjælpemidler Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2021. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start. Ny prøvebekendtgørelse trådt i kraft den 1. oktober…

Læs mere ...

Overenskomsthåndbogen ledere OK21-24

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver organisationsaftalen og fællesoverenskomsten, som ligger til grund for ansættelsesvilkårene for ledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante cirkulærer og bestemmelser.

Læs mere ...

Overenskomsthåndbogen BUPL OK21-24

Hermed foreligger ”Aftale mellem BUPL, FOA og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn- og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale for 2021-24” Skolerne og det pædagogiske personale vil opleve, at der er foretaget en række ændringer, der søger at understøtte en mere læsevenlig overenskomst, og det vil være en god idé at kigge nærmere på flere…

Læs mere ...

COVID-19 | Nyheder og orienteringer

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

Læs mere ...

Vedr. mails til skoler om ”ansvarspådragelse ved vaccination af børn og medarbejdere”.

Foreningen er blevet gjort opmærksom på, at mange medlemsskoler for tiden modtager en række mails vedrørende ”ansvarspådragelse ved vaccination og testning af børn og unge”. Disse mails har ofte den samme ordlyd og beder skolerne om at videreformidle indholdet til skolens forældre og ansatte. Foreningen opfordrer skolerne til ikke at videresende disse mails til forældre…

Læs mere ...

Indvielse af ny skolebygning på Kirstine Seligmanns Skole

Skolen inviterer torsdag d. 14. oktober til indvielse af deres nye bygning på hjørnet af Ørstedsgade/Nørrebrogade. Bygningen rummer en ny multihal med omklædningsfaciliteter, nye klasseværelser med tilhørende grupperum, nyt billedkunstlokale, naturfags- og teknologilokale samt en hel overetage til faget håndværk/design samt en byhave/skolehave. Tilmelding kan ske til Helle Agger Nøddelund på HE@kssvejle.dk senest d. 4….

Læs mere ...

Giersings Realskole skal have ny skoleleder

Giersings Realskoles mangeårige vellidte skoleleder, Poul Haahr Pedersen, har valgt at stoppe som leder af skolen i foråret 2022 for at gå på pension. Giersings Realskole har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse. Læs pressemeddelelsen. Klik her.

Læs mere ...

Skoler indstillet til SEVERIN-PRISEN 2021

Indtil d. 6. oktober er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN 2021.

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier.

Læs mere ...