Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed

På Østerbro i København ligger Institut Sankt Joseph. En fri og privat skole, der bygger på et katolsk-kristent værdigrundlag. Skolen arbejder målrettet med at bygge bro imellem værdigrundlag og hverdag. Det har bl.a. udmøntet sig i et...

Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?

Hvordan kan skolen rettidigt, forebyggende, gribe ind, så et mindre problem - i samfundets målestok – ikke bliver til et omsiggribende problem med store konsekvenser for individet, omgivelserne og samfundet?
Der er en nøje sammenhæng mellem...

Privatskole: Bevægelse i skoledagen smitter af på trivslen

På Kvikmarkens Privatskole i Søborg nær København er de optaget af trivsel i klassemiljøerne. De har afprøvet forskellige metoder og har fundet en effektiv tilgang: Nøglen til bedre trivsel er bevægelse.
Det er skolens opgave at...

Udsatte børn | Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre

Det generelle billede af anbragte børns skolegang er ikke opløftende. 47 % af alle anbragte elever består ikke folkeskolens afgangseksamen. Og seks år efter grundskolen har kun 20 % af de anbragte børn gennemført en ungdomsuddannelse. Men unge,...

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Den nye inspirationsguide "Hvordan kan vi tale om samfundsansvaret?" er tænkt som en hjælp til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet.
Det, at man...

Ny undersøgelse: Elever fra private grundskolers videre vej i uddannelse og beskæftigelse

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole.
Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket...

previous arrow
next arrow
Slider

Fakta om private grundskoler

”Skole” er et varmt emne i den politiske debat. De private skoler bliver ofte bragt ind i denne debat. Argumenterne kan af og til kan være værdiladede – og ovenikøbet uden hold i fakta.

Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

Læs: Fakta om private grundskoler (2019)

Nye ansættelses- og lønaftaleskabeloner for ledere ved frie grundskoler. Læs mere.

Ny overenskomst indgået med HK. Læs her

Den ny ferielovs betydning for lærernes arbejdstid. Læs her

Kommende kurser

 • Fyraftensmøder om bestyrelsens- og ledelsens arbejde og samarbejde, marts/april. Klik her
  Frist for tilmelding er d. 3. marts.
 • Selvevalueringsnetværket, d. 26. marts. Klik her
 • Seminar for specialkoordinatorer, d. 23.-24. april. Klik her
  Frist for tilmelding er d. 26. februar.
 • Informationsmøder om aktuelle emner for sektoren, d. 21 og 23 april. Klik her
  Frist for tilmelding er den 3. marts.
 • Danish international schools network spring conference, d. 30. marts. Klik her
 • Temadag om arbejdsmiljø - håndtér krænkelseskulturen på forkant, d. 23. marts og 20. april. Klik her
 • Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Klik her
 • Temadag om arbejdsmiljø, d. 23. marts ell. 20. april. Klik her
 • Studierejse for skoleledelser til Seoul, september. Klik her

Se datoer for planlage kurser i 2020. Klik her

Facebook

Tilmeld dig nyhedsbrev >>

Nyheder fra Danmarks Private Skoler

Find skole >>