Inspirationsværktøj. Kodeks – de 7 samfundsløfter

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til skolen, når den skal kommunikere til omverdenen om de samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, skolen allerede har iværksat eller vil iværksætte.

Eksempler på temaer i inspirationsværktøjet:

  • Hvorfor skal vi kommunikere om samfundsansvar?
  • Husk at kommunikere “HVORFOR”
  • Det vigtigste “HVORFOR” (værdierne)
  • Målgrupper for kommunikationen og kommunikationskanaler
  • Gode råd til skolens kommunikation om samfundsansvar

På forenings årsmøde 2020 vedtog medlemsskolerne en fælles kodeks for samfundsansvar: De 7 samfundsløfter. Publikationen er et inspirationsværktøj udviklet til medlemsskolerne.

Tekstarbejde: Simone Dalsgaard

Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl, Randi Kristiansen og Simone Dalsgaard

Grafisk tilrettelæggelse: Christina Bruun Olsson