Hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag? Foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Skoleelever har sammen udarbejdet denne publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre skoleformer. Publikationen udfolder begrebet ”Elevernes demokratisk dannelse”.

Udgivet juni 2019 af Danske Skoleelever og Danmarks Private Skoler

Tekst og redaktion:
Anne Stoustrup Jakobsen og Simone Dalsgaard

Layout:
Ditte Rolighed Jørgensen
Foto:
Danske Skoleelever
Tryk:
Danske Skoleelever
ISBN: 978-87-998258-9-9