Realskolen gennem 200 år er et imponerende og gennemillustreret værk på 900 sider i to bind.

Værket kan bestilles ved at kontakte Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

info@privateskoler.dk

Værket kan desuden downloades som PDF-fil.

Realskolen gennem 200 år, Bind 1 (23 MB) pdf

Realskolen gennem 200 år, Bind 2 (20 MB) pdf

Værket er den første samlede fremstilling af den danske realskole, skrevet af række fremtrædende forskere. I værket skildres realskolen i debat og lovgivning, tilsyns- og eksamensforhold, ideologi, pædagogik og fag, realskolens ledere, lærere og elever, realskolen i lokalsamfundet og den organisatoriske historie.

At gå i realen og få sin realeksamen betød noget. Med en realeksamen havde man et første ståsted i voksenlivet – det var indgangen til videreuddannelse, til en stilling, en begyndende karriere. Også i dag er en god og fagligt betonet grunduddannelse af stor betydning. Den opfattelse har i hvert tilfælde de fleste forældre, og mange af disse har tillid til, at den private (real)skole fortsat er det sted, som bedst leverer varen.

Realskolens historie er et vindue til forståelse af den rolle, det private skolevæsen i dag spiller i det samlede uddannelsesbillede. Men det også en understregning af, at vi ikke kan komme videre i udviklingen af vores nutidige skole uden en indsigt i den historie, der har skabt den, som den er. Realskolens historie er også folkeskolens og gymnasiets historie, for realskolen har gennem sin særlige position inden for uddannelsesområdet været med til at præge begge.