Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og skoleforeningerne for de frie grundskoler har sammen udarbejdet en vejledning:

”Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning”

Vejledningen er udarbejdet som et opslagsværk, hvor man kan få afklaret, hvilke krav og lovgivning, der gælder inden for 15 områder:

• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

• Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, støtte og hjælpemidler

• SSP-samarbejde

• Underretningspligt

• Anbringelse uden for hjemmet

• Barnets sundhed

• Skolens forpligtelser i forhold til videregivelse af oplysninger om undervisningspligtige elever

• Modersmålsundervisning

• Særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever

• Overgang fra daginstitution til skole

• Overgang i forbindelse med skoleskift

• Overgang fra skole til ungdomsuddannelse

• Skoletransport og buskørsel

• Kommunale tilskud

• Forældrenes tilsynspligt, herunder muligheden for kommunal udpegning af tilsynsførende.