Nyt til medlemsskoler

Fløjte i snor
Ekstern løsning på whistleblowerordning for medarbejdere
30. november 2022

Foreningen har afsøgt markedet for whistleblowerordninger og har indgået en aftale med Deloitte…