Podcast | #Skolechat – programmet, der sætter den danske skole til debat  

I podcast-serien #Skolechat, debatterer politikere og meningsdannere aktuelle udfordringer i og omkring skolen i Danmark og svarer på spørgsmål som: Skal skolen sættes fri? Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole? Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen? Og hvem bestemmer egentlig, hvad skolen skal?

Læs mere ...

Vejledning | Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning

Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og skoleforeningerne for de frie grundskoler har sammen udarbejdet en vejledning:
”Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning”

Læs mere ...

Inspirationskatalog | Det gode samarbejde mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning

Børne- og Undervisningsministeriet, KL og de frie grundskolers foreninger (Danmarks Private Skoler, Friskolerne og Foreningen af Kristne Friskoler) i fællesskab udarbejdet et inspirationskatalog med det formål at styrke samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunale forvaltninger gennem inspirerende og motiverende eksempler fra praksis.

Læs mere ...

Skolens “Hvorfor” – gode råd til kommunikationen om skolens indsatser og aktiviteter

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til skolen, når den skal kommunikere til omverdenen om de samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, skolen allerede har iværksat eller vil iværksætte.

Læs mere ...

Hvordan får vi kodekset til at leve på vores skole?

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Det er også tænkt som en hjælp, når der skal iværksættes nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

Skolens samfundsansvar – de 7 samfundsløfter

“Skolens samfundsansvar – de 7 samfundsløfter” er udgivet kort efter foreningens årsmøde 2020, hvor foreningens medlemsskoler vedtog et fælles kodeks for samfundsansvar: De 7 samfundsløfter. I publikationen præsenteres de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

Samfundsansvar – en fællesværdi

Inspirationsværktøj. Kodeks – de 7 samfundsløfter.
Trods medlemsskolernes forskellighed har de nogle grundlæggende fællestræk. Der er en fælles historie og nogle fælles vilkår, der både direkte og indirekte gennemsyrer det levede skoleliv på skolerne. Samfundsansvar er en fællesværdi.

Læs mere ...

Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

“Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” (2019) er tænkt som inspiration til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet.

Læs mere ...

Elevernes demokratiske dannelse

Hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag? Foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Skoleelever har sammen udarbejdet denne publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre skoleformer. Publikationen udfolder begrebet ”Elevernes demokratisk dannelse”.

Læs mere ...

Fakta om private grundskoler

Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

Læs mere ...

Bestyrelse ved den private skole

Vejledning og inspirationskatalog til arbejdet i bestyrelsen ved frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Læs mere ...

Værdierne gør forskellen

“Værdierne gør forskellen” henvender sig til alle, der gerne vil vide noget mere om privatskolerne. Publikationen er fra 2015.

Læs mere ...

10 fordomme og fakta om privatskoler

I henholdsvis 2011 og 2012 udgav foreningen, dengang Danmarks Privatskoleforening, publikationerne “10 fordomme og fakta om privatskoler”. I publikationerne er samlet de 10 hyppigste fordomme om privatskolerne. Ved at tage fat i fordommene én for én vises, hvad der er fakta om privatskoler.

Læs mere ...

Realskolen gennem 200 år

Realskolen gennem 200 år er et imponerende og gennemillustreret værk på 900 sider i to bind. Værket er den første samlede fremstilling af den danske realskole, skrevet af række fremtrædende forskere. I værket skildres realskolen i debat og lovgivning, tilsyns- og eksamensforhold, ideologi, pædagogik og fag, realskolens ledere, lærere og elever, realskolen i lokalsamfundet og den organisatoriske historie.

Læs mere ...