Anbragte børn på kostskoler. VIVE 2019

VIVE har undersøgt, hvordan det går udsatte elever, der har været anbragt på kostskoler, sammenlignet med unge, der har været anbragt i familiepleje eller på døgninstitutioner/socialpædagogiske opholdssteder.

Læs mere ...

Elever fra private grundskolers videre vej i uddannelse og beskæftigelse. CSA 2019

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole.

Læs mere ...

Analyse af tilskud til frie grundskoler. Deloitte 2019

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansielle robusthed.

Læs mere ...

Ligheder og forskelle. Private skoler og folkeskoler i lokalområder. Epinion 2018

Undersøgelse af særlige mønstre på privatskolerne generelt og lokalt, f.eks. geografiske mønstre, elevsammensætning, faglig løfteevne m.v. Privatskolerne sammenlignes med socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Læs mere ...

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau. Epinion 2016

Epinion har undersøgt, i hvilket omfang privatskolerne løfter det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde sammenlignet med folkeskolerne.

Læs mere ...

Fagligheden og anstrengelsens poesi. Institut for Ledelse og Forvaltning, 2015

Hvad skaber højtpræsterende skoler? Hvorfor løfter nogle skoler vedvarende eleverne mere, end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget?

Læs mere ...