Karaktergennemsnittet for elever fra privatskoler ligger højere end for eleverne i folkeskolerne, også når der korrigeres for sociale parametre. Uanset social baggrund opnår privatskoleelever altså et højere karaktergennemsnit end elever i folkeskolen. Privatskoleelever har også større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forskellene i både karaktergennemsnit og gennemførelsesprocent er mest udtalte blandt elever med en svag socioøkonomisk baggrund. Privatskolerne løfter altså elever med svag social baggrund forholdsvis mest.

Tidligere undersøgelser har vist, at elever fra privatskoler i gennemsnit opnår et højere karaktergennemsnit end elever fra folkeskoler. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har ønsket at dokumentere, at privatskolerne løfter elevernes reelle faglige niveau uanset deres sociale baggrund. Derfor har Epinion undersøgt, i hvilket omfang privatskolerne løfter det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde sammenlignet med folkeskolerne. Epinion har via oplysninger fra Danmarks Statistik sammenlignet alle elever, der gik ud af 9. klasse i henholdsvis 2009 og 2014 fra enten en folkeskole eller en af foreningens medlemsskoler. Analysen omfatter dermed over 100.000 elevers uddannelsesresultater.