Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansielle robusthed.

Der er i august 2019 udarbejdet en analyse til belysning af de frie grundskolers tilskudsfordeling samt finansiel robusthed fordelt på skolestørrelse.

Analysen består af følgende afsnit:

1. Analyse af tilskudsfordeling

2. Egendækning og den reelle koblingsprocent

3. Analyse af finansiel robusthed

Analysen tager udgangspunkt i regnskabsdata fra Undervisningsministeriets regnskabsportal for regnskabsåret 2017.

På baggrund af et ønske om sammenlignelighed mellem skolerne i analysen er der ikke medtaget frie skoler, der er kombinerede skoler, og samtidig er der ikke medtaget frie skoler, som har kostafdelinger, tyske mindretalsskoler, internationale skoler samt skoler med international afdeling og skoler med andre særlige forhold. Analysen er derfor baseret på 473 frie skoler. 

Analysen er udarbejdet i forlængelse af den politiske debat om frie grundskolers tilskudsordning i 2019.