Undersøgelsesrapport udarbejdet af Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol for foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Hvad er det , der gør mange af foreningens medlemsskoler til højtpræsterende skoler? Hvorfor løfter disse skoler vedvarende eleverne mere, end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget?

Spørgsmålet om, hvad der skaber læring og gode præstationer i grundskolen er meget diskuteret, men der er ikke foretaget mange undersøgelser af danske skoler, som belyser dette. Metropol har udvalgt en række af foreningens medlemsskoler for at finde de faktorer, som gør dem til højtpræsterende. I undersøgelsesrapporten er skolernes praksis beskrevet og sammenholdt.