I Danmarks Private Skole – grundskoler og gymnasier er der nedsat forskellige udvalg til varetagelse af foreningens arbejde og interesser.

Herunder kan du læse om udvalgene.