I Danmarks Private Skole – grundskoler og gymnasier er der nedsat forskellige udvalg til varetagelse af foreningens arbejde og interesser.

Herunder kan du læse om udvalgene.

Udpeget til Forretningsudvalget er Karsten Suhr (formand), Bo Mehl Jørgensen (næstformand), Morten Willas Lund (næstformand) og Søren Lodahl (sekretariatschef)

Udpeget til at repræsentere foreningen i Forligsnævnet er Dan Ingemann Jensen og Hans Myhrmann.
Suppleanter: Ninna Brandt/Mikael Schroll.

Udpeget til at repræsentere foreningen i Voldgiftsretten er Karsten Suhr og Morten Willas Lund.
Suppleant: Stefan Kreisberg.

Danmarks Private Skoler har udpeget Hans Myhrmann (formand), Karsten Suhr, Dan Ingemann Jensen og Helle Brinch (Bagsværd Kostskole og Gymnasium) til Fordelingssekretariatets bestyrelse.

Udpeget til Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger er Karsten Suhr, Bo Mehl Jørgensen, Hans Myhrmann, Morten Willas Lund og Dan Ingemann Jensen.

Foreningens repræsentant i Den Danske Sommerskole er Thomas Neessen (næstformand for Laursens Realskole).

Udvalget består af Kristina Walsø Christensen fra Sorø Privatskole (Kwc@sprs.dk), Rikke Bundgaard Hansen fra Klostermarksskolen og Line Degn Christensen fra Randers Realskole.
Udvalget har ansvar for planlægning af seminarer og konferencer om inklusion, ordblindhed/dysleksi mv. samt døgnseminar for specialkoordinatorer.