Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier ledes af en bestyrelse, der vælges ved foreningens årsmøde i henhold til vedtægterne.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk

Bestyrelsesformand, Medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her. 
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

  • Politik
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
Carina Dyekjær Finseth
Bestyrelsesformand på Nørre Aaby Realskole


Næstformand i  Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Medlem af Forretningsudvalget.

Bo Mehl Jørgensen
Skoleleder på Frederikssund Private Realskole


Næstformand i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Medlem af  Forretningsudvalg samt Referancegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Hans Myhrmann
Skoleleder på Randers Realskole


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse, Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt udpeget til Forligsnævnet. Formand for  Fordelingssekretariatets bestyrelse.

Maja Faust Rasmussen
Næstformand på Interskolen, Aarhus


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Udpeget til Voldgiftsret. Medlem af Konferenceudvalget.

Sven Jensen
Bestyrelsesformand på Privatskolen Als


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse og suppleant i Forligsnævnet. Formand for Konferenceudvalget.

Jens Peter Mølgaard
Bestyrelsesmedlem på Nykøbing Falster Realskole.


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Suppleant til voldgift. Medlem af Konferenceudvalget.

Dan Ingemann Jensen
Skoleleder på Sct. Ibs Skole, Horsens


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Udpeget til Forligsnævnet. Medlem af Konferenceudvalget samt Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Jimmy Burnett Nielsen
Rektor på Bagsværd Kostskole og Gymnasium


Observatør på møder i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse.

Medlem af Konferenceudvalget. Formand for Gymnasieudvalget.