Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

  • Politik
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
Bo Mehl Jørgensen
Skoleleder på Frederikssund Private Realskole


Næstformand i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Medlem af  Forretningsudvalg samt Referancegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Hans Myhrmann
Skoleleder på Randers Realskole


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse, Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt udpeget til Forligsnævnet. Formand for  Fordelingssekretariatets bestyrelse.

Dan Ingemann Jensen
Skoleleder på Sct. Ibs Skole, Horsens


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse. Udpeget til Fordelingssekretariatets bestyrels samt  til Forligsnævnet. Medlem af Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Morten Willas Lund
Bestyrelsesformand på Stenløse Privatskole


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse.

Udpeget som suppleant ifm. Voldgiftsret.

Dorrit Kromann
Bestyrelsesformand på Skt. Josefs Skole, Roskilde


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse.

Thomas Neessen
Bestyrelsesmedlem på Laursens Realskole


Medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse

Otto Strange Møller
Rektor på Ingrid Jespersens Gymnasieskole


Formand for Gymnasieudvalget.

Observatør i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers bestyrelse.