Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser i hele Danmark.

Foreningen varetager skolernes politiske interesser over for bl.a. Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet.
Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed og projekt- og analysearbejde.

Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogiske- og undervisningsrelaterede spørgsmål.

Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for medlemsskolernes ledelser og bestyrelser.