Arbejdsmiljø

Find informationer om arbejdsmiljø og samarbejdet om arbejdsmiljøet på skolen.

Samarbejde om arbejdsmiljø Temaer om arbejdsmiljø

Bestyrelsen ved skolen

Find informationer om bestyrelsernes opgaver og ansvar og om rammerne for deres arbejde på skolerne.

Rammer for bestyrelsens arbejde Bestyrelsens ansvar Foreningen og skolernes bestyrelser

Datahåndtering

Find informationer om regler for skolernes håndtering af persondata og om kravene til skolernes hjemmesider.

Persondata Skolens hjemmeside

Frihed og folkestyrekravet

Find informationer om “Frihed og folkestyrekravet”, der gælder for både grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Frihed og folkestyrekravet

Institutioner ved skolen

Find informationer om rammer og vilkår for SFO og daginstitutioner i tilknytning til skolerne.

Vuggestue og børnehave SFO

Skolen som organisation

Find informationer om de overordnede rammer for skolens virke, ledelse og samarbejde og om opstart…

Opstart af ny skole Rammer for skolens virke Ledelse og samarbejde

Tilsyn med grundskoler og gymnasiale uddannelser

Find informationer relateret til tilsyn med de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Tilsyn – grundskoler Tilsyn – gymnasiale uddannelser Selvevaluering Tilsynsførende

Undervisning – grundskolen

Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

Eksamener, prøver og test (grundskolen) Krav til undervisningen Kvalitet og evaluering af undervisning Stå mål med-kravet

Undervisning – gymnasiale uddannelser

Find informationer om kravene til undervisningen på de gymnasiale uddannelser, herunder krav til kvalitetssikring og evaluering.

Eksamener, prøver og test (gymnasiale uddannelser) Kvalitet og evaluering af undervisning

Whistleblowing

Find information om whistleblowing ift. ansatte og elever på skolerne.

Whistleblowing, elever Whistleblowing, ansatte