Arbejdsmiljø

Find informationer om arbejdsmiljø og samarbejdet om arbejdsmiljøet på skolen.

Arbejdsmiljø | Samarbejde om arbejdsmiljø | Temaer om arbejdsmiljø

Bestyrelsen ved skolen

Find informationer om bestyrelsernes opgaver og ansvar og om rammerne for deres arbejde på skolerne.

Bestyrelsen ved skolen | Rammer for bestyrelsens arbejde | Bestyrelsens ansvar | Foreningen og skolernes bestyrelser

Datahåndtering

Find informationer om regler for skolernes håndtering af persondata og om kravene til skolernes hjemmesider.

Datahåndtering | Persondata | Skolens hjemmeside

Frihed og folkestyrekravet

Find informationer om “Frihed og folkestyrekravet”, der gælder for både grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Frihed og folkestyre | Frihed og folkestyrekravet

Institutioner ved skolen

Find informationer om rammer og vilkår for SFO og daginstitutioner i tilknytning til skolerne.

Institutioner ved skolen | Vuggestue og børnehave | SFO

Skolen som organisation

Find informationer om de overordnede rammer for skolens virke, ledelse og samarbejde og om opstart…

Skolen som organisation | Opstart af ny skole | Rammer for skolens virke | Ledelse og samarbejde

Tilsyn med grundskoler og gymnasiale uddannelser

Find informationer relateret til tilsyn med de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Tilsyn | Tilsyn – grundskoler | Tilsyn – gymnasiale uddannelser | Selvevaluering | Tilsynsførende

Undervisning – grundskolen

Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

Undervisning – grundskolen | Eksamener, prøver og test (grundskolen) | Krav til undervisningen | Kvalitet og evaluering af undervisning

Undervisning – gymnasiale uddannelser

Find informationer om kravene til undervisningen på de gymnasiale uddannelser, herunder krav til kvalitetssikring og evaluering.

Undervisning – gymnasiale uddannelser | Eksamener, prøver og test (gymnasiale uddannelser) | Kvalitet og evaluering af undervisning