Find informationer om lovpligtige whistleblowerordninger for ansatte samt ordninger målrettet elever

Whistleblowerordninger for ansatte

Ordning målrettet elever

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk