Find informationer om emner relateret til skolens økonomi.

En sikker og opmærksom styring af økonomien er en forudsætning for drift og udvikling af skolen. Det kræver et meget tæt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens ledelse om monitorering, drøftelser og prioritering af skolens økonomiske dispositioner. Det indebærer bl.a. overvejelser om tendenser for fremtiden, herunder om der er et vigende elevtal, lønstigninger eller lignende, som på få år kan have stor indflydelse på skolens økonomi, og som skal forudses og adresseres. Forventede udgifter i forbindelse med f.eks. bygningsrenovering eller lignende skal ligeledes forudses.

En fri og privat skole er afhængig af, at der blandt skolens ledelse og administration er økonomikyndige medarbejdere. Skolen er ansvarlig for at varetage den økonomiske administration iht. lovgivningen og regler om bogføring, budgetlægning m.v.

Kontakt

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk