Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler

Der kan søges tilskud til:

  1. Tilskud til befordring af syge og invalide elever.
  2. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af SFO-betaling og nedbringelse af betaling for ophold på kostafdelinger.
  3. Tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter, befordring af svært handikappede elever samt støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

Se deres hjemmeside: https://www.fskr.dk/

Sidst opdateret: 28. marts 2021

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk