Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Bygninger

  Ved spørgsmål om vedligeholdelse, køb og salg af skolebygninger samt krav til…

Donationer

  Modtager en skole donationer, er der en række forhold skolen skal være…

Fordelingssekretariatet

  Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler i…

Forsikring

  Manglende opdatering af forsikringerne kan lukke en skole. Især værdien af skolens…

Fripladskassen

  Fripladskasse, gymnasiet Fripladskassen administrerer en bevilling, som er afsat på den årlige…

Regnskab

  Her kan du læse bekendtgørelse om regneskab. Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler,…

Revision

  Krav til revision er beskrevet i Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m….

Skolepenge/egenbetaling

  Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om skolepenge til grundskolen og gymnasiet…

Statstilskud

  Nedenfor kan du finde love og regler vedr. tilskud til henholdsvis frie grundskoler og…

Vikarkassen

  Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser. Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter…

Virksomhedsoverdragelse

  Ved salg eller køb af en virksomhed er der en række forhold,…

Økonomi

  Find informationer om emner relateret til skolens økonomi.