Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser.

Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter som følge af leders og lærers fravær ved:

 • tjenestefrihed til borgerligt ombud
 • uddannelsesstillinger
 • egen sygdom (7 dages karenstid)
 • efterindtægt ved dødsfald

Se de nærmere regler her (gældende fra 1. januar 2023)

Ansøgning om vikarrefusion

Skolen skal indsende et vikarskema (2023) til Vikarkassen med fyldestgørende oplysninger om fraværsperiode etc.

Følgende bilag skal ALTID vedlægges

 • Vikarskema indeholdende oplysning om bankkonto samt underskrift af skolens leder
 • Kopi af den fraværendes arbejdstidsopgørelse for det pågældende skoleår med dokumentation for beskæftigelsesgrad
 • Ved sygdom: kopi af lægeerklæring

Refusion af udgifter i forbindelse med barsel

Vikarkassen dækker IKKE vikarudgifter i forbindelse med barsel. Disse udgifter skal skolen søge om refusion for hos Økonomistyrelsen:: http://www.fleksbarsel.dk/.

Dataansvar

Orientering om dataansvar i forholdet mellem Friplads- og Vikarkassen for private gymnasier og tilskudssøgende gymnasier. Se de nærmere regler her.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)