Fripladskasse, gymnasiet

Fripladskassen administrerer en bevilling, som er afsat på den årlige finanslov. Fripladskassens formål er at yde tilskud til nedbringelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsmæssige forhold.

Bevillingen fordeles efter ansøgning fra skolen. Bevillingen tildeles skolen som ud fra lokale forhold og vurderinger kan yde tilskud til elever der har behov herfor.

 • Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales en gang årligt
 • Tilskud til elever over 18 år beregnes og udbetales en gang årligt

Regelsæt
De nærmere regler kan ses her

Redegørelse for fripladstilskud:


Ansøgningsskemaer til elever OVER 18 år for 2023:


Ansøgningsskemaer til elever UNDER 18 år for 2023:


Forældreansøgningsskema til elever UNDER 18 år

Kontakt

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)