Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

En fri grundskoles undervisning i børnehaveklassen til 9. klasse skal stå mål med den, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Lov om friskoler og private grundskoler indeholder en række regler om skolernes mål, planlægning og evaluering, som hænger tæt sammen med stå mål med kravet.

Skolernes grundlæggende frihed til at give en undervisning, der stemmer overens med skolens egen overbevisning og den grundlæggende frihed til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning er også lovfæstet.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk