En fri grundskole skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Den frie grundskole beslutter selv i hvilken form denne underretning skal ske.

Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

 • Der er ikke krav om, at frie grundskoler skal afgive standpunktskarakterer.
 • Der er ikke krav om, at frie grundskoler skal føre til folkeskolens afsluttende prøver og eksamen.
 • Der er ikke krav for frie grundskoler om at gennemføre nationale test.
 • Der er ikke krav om at benytte prøver og test i evalueringen af eleverne på en fri grundskole.
 • Der er ikke krav til frie grundskoler om at lave skriftlige elevplaner.

Men den frie grundskole skal have et overblik over elevernes standpunkt i fagene, og der skal finde en evaluering sted.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser