Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Evaluering af den samlede undervisning

    Det er et krav at den frie grundskole regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning i grundskolen.

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

    En fri grundskole skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. En fri grundskole skal løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.