Det er et krav at den frie grundskole regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning.

En fri grundskole skal regelmæssigt udarbejde en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

En evaluering af skolens samlede undervisning skal bl.a. være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

Evalueringen bør forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen har valgt at følge. Den frie grundskole beslutter selv, om den vil sætte fokus på særlige aspekter i dens undervisning i forbindelse med evalueringen af den samlede undervisning. Evalueringen kan også fungere i et udviklingsøjemed.

Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Form og metode kan skifte fra gang til gang.

Skoler, hvis forældrekreds har valgt selvevaluering som tilsynsform, er ikke forpligtede til at udarbejde en evaluering af skolens samlede undervisning og offentliggøre evalueringen, idet de selvevaluerende skoler i høj grad i forvejen er forpligtede på at evaluere konkrete områder i skolens undervisning, udarbejde handleplaner for disse områder samt efterfølgende at offentliggøre resultatet af selvevalueringen.


Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning