Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Afgangseksamen. Prøver på 8., 9. og 10. klassetrin

  Eleverne på en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, skal aflægge folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Evaluering af den samlede undervisning

  Det er et krav at den frie grundskole regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning i grundskolen.

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

  En fri grundskole skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. En fri grundskole skal løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Krav til undervisningen på en fri grundskole

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie grundskoler.

Målkrav for undervisningen

  En fri grundskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles Mål fuldt ud, delvist eller beskrive egne undervisningsmål. Skolens undervisningsmål skal uanset være beskrevet på skolens hjemmeside.

Nationale test på frie grundskoler

  De frie grundskoler har mulighed for at deltage i de frivillige nationale test i de perioder, hvor der er åbent for frivillige test.

Stå mål med-kravet

  Frie grundskoler skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Står skolens undervisning “mål med”?

  Det er den frie grundskoles ansvar, at skolens udfærdigede mål og planer for undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og ligeledes at der er overensstemmelse mellem skolens undervisningsmål og planer og skolens faktiske praksis.

Undervisning – grundskolen

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

Undervisning på 10. klassetrin

,

  En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin eller som 10. klasse.