Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Afgangseksamen. Prøver på 8., 9. og 10. klassetrin

  Eleverne på en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, skal aflægge folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Evaluering af den samlede undervisning

  Det er et krav at den frie grundskole regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning i grundskolen.

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

  En fri grundskole skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. En fri grundskole skal løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer

  1. forpligtende forudsætning | Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer Der…

Krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner

  2. forpligtende forudsætning | Krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner…

Krav til undervisningen på en fri grundskole

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie grundskoler.

Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis

  3. forpligtende forudsætning | Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis…

Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set)

  4. forpligtende forudsætning | Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet…

Stå mål med-kravet

,

  Frie grundskoler skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisning – grundskolen

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

Undervisning på 10. klassetrin

,

  En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin eller som 10. klasse.