En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin eller som 10. klasse.

Hvis skolen betegner undervisningen på 10. klassetrin som ”10. klasse”**, skal undervisningen leve op til kravene til undervisningen i 10. klasse jf. folkeskoleloven på en række basale områder.

Den frie grundskole er ikke forpligtet til at tilbyde 10. klasse. Den kan tilbyde undervisning under betegnelsen ”10. klassetrin”*, som har et helt andet indhold end 10. klasse i folkeskolen (Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed).

Lov om friskoler og private grundskoler:

§1, Stk. 2*

Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

§ 1, Stk. 5.**

Undervisningen på 10. klassetrin kan tilbydes som 10. klasse.

Tilbuddet skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6.

Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag.

Desuden skal eleverne deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv efter folkeskolelovens § 19 c, stk. 4.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Børne- og undervisningsministeren kan meddele lederen af en fri grundskole ret til at afholde 10.-klasseprøver.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser