En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin eller som 10. klasse.

Hvis skolen betegner undervisningen på 10. klassetrin som ”10. klasse”**, skal undervisningen leve op til kravene til undervisningen i 10. klasse jf. folkeskoleloven på en række basale områder.

Den frie grundskole er ikke forpligtet til at tilbyde 10. klasse. Den kan tilbyde undervisning under betegnelsen ”10. klassetrin”*, som har et helt andet indhold end 10. klasse i folkeskolen (Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed).

Lov om friskoler og private grundskoler:

§1, Stk. 2*

Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

§ 1, Stk. 5.**

Undervisningen på 10. klassetrin kan tilbydes som 10. klasse.

Tilbuddet skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6.

Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag.

Desuden skal eleverne deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv efter folkeskolelovens § 19 c, stk. 4.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Børne- og undervisningsministeren kan meddele lederen af en fri grundskole ret til at afholde 10.-klasseprøver.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing