Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Kriseberedskab

  Vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner om “Sikkerhed og Kriseberedskab”.

Psykisk undervisningsmiljø

  Pligt til tiltag ift. det psykiske undervisningsmiljø

Tilsyn med elever

,

  Skolens tilsynspligt. Der skal etableres fornødent tilsyn med eleverne.

Trivselsmålinger

  Den nationale trivselsmåling på frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser.

Underretninger

, ,

  Fagpersoner, der har tæt kontakt til børn og unge, har en særlig udvidet underretningspligt til kommunen jf. lov om social service.

Undervisningsmiljø

  Elever i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø….

Undervisningsmiljørepræsentanter

  Elevers deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet

Undervisningsmiljøvurdering

  Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.