Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner om “Sikkerhed og Kriseberedskab”.

Vejledningen giver viden om, hvordan et beredskab kan forebygge og håndtere ulykker og hændelser, der kan forekomme på skoler og uddannelsesinstitutioner, f.eks. brand, bombetrusler, skoleskyderier, terror mm.

Det er hensigten, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan hente inspiration i publikationen og bruge den som tjekliste, når der lokalt udmøntes egne forebyggelsesplaner og kriseberedskaber – og dermed bidrage til at bevare et sikkert undervisningsmiljø, sådan som loven foreskriver.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk