Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner om “Sikkerhed og Kriseberedskab”.

Vejledningen giver viden om, hvordan et beredskab kan forebygge og håndtere ulykker og hændelser, der kan forekomme på skoler og uddannelsesinstitutioner, f.eks. brand, bombetrusler, skoleskyderier, terror mm.

Det er hensigten, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan hente inspiration i publikationen og bruge den som tjekliste, når der lokalt udmøntes egne forebyggelsesplaner og kriseberedskaber – og dermed bidrage til at bevare et sikkert undervisningsmiljø, sådan som loven foreskriver.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Heidi Andersen
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve