Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Elever og forældre

  Find informationer om centrale emner relateret til skolens elever. Herunder samarbejdet mellem skole og hjem.

Elevråd og elevdemokrati

  Regler for elevråd på frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Fravær (elever)

,

  Registrering og håndtering af fravær (grundskoler)

Kriseberedskab

  Vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner om “Sikkerhed og Kriseberedskab”.

Magtanvendelse

  Her gennemgås retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse.

Persondata, elever og forældres

,

  Det er nødvendigt for skolen at behandle en række personoplysninger om elever…

Psykisk undervisningsmiljø

  Pligt til tiltag ift. det psykiske undervisningsmiljø

Skolestart

  Hvornår kan barnet begynde i grundskolen?

Specialundervisning, særlig støtte, tilskud m.v.

  Regler og rammer vedr. elever med særlige behov. Herunder om tilskud.

Tilsyn med elever

,

  Skolens tilsynspligt. Der skal etableres fornødent tilsyn med eleverne.

Trivselsmålinger

  Den nationale trivselsmåling på frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser.

Udskrivning af elever

  Ophør af samarbejde mellem skole og hjem.

Underretninger

, ,

  Fagpersoner, der har tæt kontakt til børn og unge, har en særlig udvidet underretningspligt til kommunen jf. lov om social service.

Undervisningsmiljø

  Elever i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø….

Undervisningsmiljørepræsentanter

  Elevers deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet

Undervisningsmiljøvurdering

  Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.