Find informationer om centrale emner relateret til skolens elever. Herunder samarbejdet mellem skole og hjem.

Samarbejdet mellem skolen og dens elever og forældre er afgørende.

Skolens elever er naturligvis helt centrale aktører i skolens virke. Det er relevant at kende rammer og regler, der vedrører eleverne, fra de indmeldes på skolen, til de udmeldes – og for deres videre vej i uddannelsessystemet.

Når eleverne er indmeldt på skolen, skal skolen bl.a. sikre, at eleverne får den hjælp, de har behov for; at der sker inddragelse og medbestemmelse, og at undervisningsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk