På de gymnasiale uddannelser skal gennemføres en årlig måling af elevernes trivsel. Læs mere her.

Frie grundskoler kan vælge frivilligt at gennemføre trivselsmålinger. Skolerne har tidligere haft mulighed for at anvende Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj, som er udarbejdet til folkeskolerne. Dette er desværre ikke længere muligt. Skolerne må derfor selv udarbejde materiale eller benytte en privat udbyders værktøj til trivselsmålinger.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk