Elever i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø. Undervisningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme elevernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, skal sørge for, at kravene til elevernes undervisningsmiljø bliver opfyldt.

Eleverne skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

Læs Undervisningsmiljøloven her

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk