UMV

Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.

Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og andre interesserede.

Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,

2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,

3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og

4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Læs undervisningsmiljøloven her

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk