Skolens tilsynspligt

Der skal etableres fornødent tilsyn med eleverne.

Ved fornødent tillsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder

1) elevernes alder

2) aktivitetens art

3) de stedlige forhold og

4) lokalernes indretning og udstyr.

Skolen kan drages til ansvar for skader, der sker i undervisningstiden og i frikvarterer og andre pauser i undervisningen, såfremt skaderne kunne have været forhindret, hvis tilsynet havde fungeret tilfredsstillende. Hvis tilsynet har været rimeligt og forsvarligt, må det antages, at skolen ikke ifalder erstatningsansvar, selv om det ikke er lykkedes at forhindre skadens indtræden. Endvidere kan et erstatningsansvar nedsættes eller bortfalde på grundlag af egen skyld hos skadelidte.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk