Ophør af samarbejde mellem skole og hjem

Skolerne opfordres til at kontakte foreningens sekretariat for råd og vejledning i forbindelse med et evt. ophør af samarbejde mellem skole og hjem. Vi står til rådighed for sparring vedr. enkeltdelene og i hele forløbet. Vi opfordrer skolerne at henvende sig, så tidligt i forløbet som muligt.

For at sikre, at skolerne optræder så professionelt og kompetent som muligt og for at sikre gennemsigtighed og parternes retssikkerhed i processen, kan en række anbefalinger gives som vejledning til håndtering af en sag, der i værste tilfælde kan ende med en udmelding af eleven.

Udmeldelse af en elev – mod forældrenes ønske – er den absolut sidste mulighed, da det er den mest indgribende sanktion, en skole kan vælge. Derfor er det yderst vigtigt, skolen har udtømt mulighederne, for at mindre indgribende foranstaltninger ville være tilstrækkelige.

I den proces, der går forud for en udmeldelse af en elev, skal skolen som minimum have tilbudt eleven en udskrivningssamtale, hvor eleven får lov til at ytre sig. Samtalen skal naturligvis foregå, så det svarer til elevens alder og med blik for årsagen til et eventuelt ophør af samarbejde. Dette skal også ske med henblik på, at skolen overholder FN’s Børnekonventionen artikel 12, hvoraf det fremgår at et barn, altså en person under 18 år, har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet.

FN’s børnekonvention artikel 12: Et barn, altså en person under 18 år, har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet. Frie grundskoler skal også overholde Børnekonventionen.

Læs vejledningen

Sådan inddrages eleverne (pdf)

Tidligere vejledninger:

Til elever: Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf)

Til skolens ledelse: At lytte og inddrage (pdf)

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)