Find informationer om rammer og vilkår for SFO og daginstitutioner i tilknytning til skolerne.

En fri grundskole kan drive en skolefritidsordning i tilknytning til skolen. Skolen kan modtage statsligt tilskud til ordningen.

En fri grundskole har mulighed for at oprette og drive vuggestuer og børnehaver som afdelinger under skolen. Den frie grundskole kan altså have pædagogisk virksomhed for børn helt ned til 1-årsalderen. I modsætning til skolens undervisnings- og SFO-drift, modtager den frie grundskole ikke statsligt tilskud til vuggestue- og børnehavebørn. Institutionerne drives på de vilkår, skolens hjemkommune fastsætter for kommunens egne institutioner samt private institutioner. Den frie grundskole modtager et kommunalt tilskud til institutionen ved skolen. Kommunale retningslinjer for normering m.v. gælder.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk