Find informationer relateret til tilsyn med de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

På de frie og private grundskoler skal forældrene føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi, fysiske rammer m.v. og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Dette kaldes forældrekredsens tilsyn.

En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende. Alternativt kan forældrekredsen vælge selvevaluering som tilsynsform. Begge tilsynsformer synliggør og sikrer systematisk, at skolen lever op til det, den skal. Vi taler her om det skolenære og lokale tilsyn.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk