Forældrene på en fri og privat grundskole skal føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi, fysiske rammer m.v. og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Dette kaldes forældrekredsens tilsyn.

En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende. Alternativt kan forældrekredsen vælge selvevaluering som tilsynsform. Begge tilsynsformer synliggør og sikrer systematisk, at skolen lever op til det, den skal. Vi taler her om det skolenære og lokale tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder de frie og private grundskoler. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Læs mere om:

Selvevaluering som tilsynsform

Selvevalueringsmodellen

Spørgsmål og svar om den tilsynsførende

Valg af tilsynsførende

Tilsynsportalen

Tilsyn – gymnasiale uddannelser

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer