Forældrene på en fri og privat grundskole skal føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi, fysiske rammer m.v. og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Dette kaldes forældrekredsens tilsyn.

En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende. Alternativt kan forældrekredsen vælge selvevaluering som tilsynsform. Begge tilsynsformer synliggør og sikrer systematisk, at skolen lever op til det, den skal. Vi taler her om det skolenære og lokale tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder de frie og private grundskoler. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Læs mere om:

Selvevaluering som tilsynsform

Selvevalueringsmodellen

Spørgsmål og svar om den tilsynsførende

Valg af tilsynsførende

Tilsynsportalen

Tilsyn – gymnasiale uddannelser

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning