Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Forældrekredsens tilsyn

,

  Det påhviler forældrene til børn i en fri og privat grundskole at føre tilsyn med skolens “almindelige virksomhed”.

Ministeriets tilsyn

  Ministeriets tilsyn med frie og private grundskoler varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og omfatter den faglige kvalitet, regeloverholdelse og skolens økonomi.

Selvevaluering som tilsynsform

  Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal føre tilsyn ved selvevaluering.

Selvevalueringsmodellen

  Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende,…

Spørgsmål og svar om den tilsynsførende

  Find spørgsmål og svar om regler og rammer for den tilsynsførende

Tilsyn – grundskoler

  Find informationer om forældrekredsens tilsyn, certificerede tilsynsførende, tilsyn ved selvevaluering og det ministerielle tilsyn.

Tilsyn – gymnasiale uddannelser

  Få informationer om tilsynet med gymnasiale uddannelser, der bl.a. omfatter faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Tilsyn med grundskoler og gymnasiale uddannelser

  Find informationer relateret til tilsyn med de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Tilsynsportalen

,

  Tilsynsportalen indeholder et register over alle de certificerede tilsynsførende og den digitale tilsynserklæring. Den indeholder også et register over selvevaluerende skoler.

Valg af tilsynsførende

  Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn.